Stanje kože nije isto što i tip kože!

Prethodno sam napisala da je razlika između tipa i stanja kože to da je tip kože genetski uslovljen, dok je stanje kože posledica spoljašnjih i unutrašnjih faktora. To takođe znači, da svaki tip kože može da se sretne sa bilo kojim stanjem kože. Ovo se posebno može primetiti sa smenom godišnjih doba, npr. kada zimaContinue reading “Stanje kože nije isto što i tip kože!”