O etanolaminu, teškim metalima, sulfatima, talku, retinolu, toluenu, titanijum dioksidu, 1,4 dioksanu

Nastavljamo dalje sa pričom o toksičnim supstancama koje možemo naći u kozmetici. Pišemo o njihovoj ulozi, negativnom dejstvu na naš organizam, kao i gde i kako ih možete naći.  

Budimo svesni da ove supstance ne moraju odmah ispoljiti svoje negativno dejstvo, kao i to, da se uglavnom u preparatima nalaze u malim koncetracijama (do 2%), ali svakodnevnim nanošenjem godinama, one postaju veoma opasne.

Listu supstanci čija je upotreba zabranjena u kozmetici u Republici Srbiji možete naći ovde.

Etanolamin supstance (TEA, DEA, MEA)

Uloga: emulgatori, pH-regulatori

Gde ih ima: sapuni, šamponi, dekorativna kozmetika, parfemi, kreme za lice i ruke, kućna hemija…

Tražite ih pod imenima: triethanolamine, diethanolamine, DEA, TEA, cocamide DEA, cocamide MEA, DEA-cetyl phosphate, DEA oleth-3 phosphate, lauramide DEA, linoleamide MEA, myristamide DEA, oleamide DEA, stearamide MEA, TEA-lauryl sulfate 

Posledice:

 • rak*
 • bioakumulacija**
 • toksično za muški reproduktivni sistem, jetru i bubrege

*TEA i DEA su hepatokarcinogeni (sintetišu ili teže sintezi raka u jetri) kod ženski miševa.

**Studije pokazuju da se 52-68% DEA iz kozmetičkih preparata zadržava na gornjim slojevima kože, nakon aplikacije. 

Zakon: Evropska komisija zabranjuje upotrebu DEA u kozmetici.

Teški metali

Uloga: boja

Gde ih ima: u ruževima za usne, senkama za oči, pastama za izbeljivanje zuba, lakovima za nokte, proizvodima za sunčanje, kapima za oči…

Tražite ih pod imenima: Lead acetate, chromium, thimerosal, hydrogenated cotton seed oil, sodium hexametaphosphate*

*Znajte da proizvođači ne navode teške metale ukoliko su oni prisutni u proizvodu kao nečistoće!

Posledice:

Prvo, malo objašnjenje. Neki teški metali imaju važne ulogu u našem organizmu (npr. gvožđe), dok neki drugi (npr. živa i olovo) nemaju nikakvih funkcija u našem telu. Ipak, i “dobri i loši” metali se vremenom mogu akumulirati u telu i na taj način ispoljiti negativno dejstvo.

 • rak*
 • na razvoj**
 • toksično za nervni, reproduktivni, imuni i respiratorni sistem

*Studije na životinjama su pokazale pojavu tumora pri manjim koncetracijama teških metala.

**Dokazano je da je olovo neurotoksin i da negativno utiče na učenje, govor i ponašanje. 

Zakon: Zabranjena upotreba u Evropskoj Uniji, Kanadi i Japanu, ograničena upotreba u SAD. Kod nas kozmetički proizvod ne sme sadržati više od:

 • kadmijuma 3 mg/kg
 • arsena 3 mg/kg
 • žive 1 mg/kg
 • olova 10 mg/kg
 • nikla 10 mg/kg 

Sulfati

Uloga: surfaktanti

Gde ga ima: u kupkama, šamponima, tečnim sapunima, penama za brijanje, dekorativnoj kozmetici… 

Tražite ga pod imenima: sodium lauryl sulfate, ammonium lauryl sulfate, sodium laureth sulfate, SLS

Posledice:

 • iritacija*

Izazivaju iritacije kada se nađu u proizvodima u koncentracijama većim od 1%, zatim i proizvodima koji se ne ispiraju sa kose/kože i proizvodima koji se koriste svakodnevno.

Talk 

Uloga: upija vlagu, omekšava proizvode 

Gde da ima: u puderima za bebe, dekorativnoj kozmetici, dezodoransima, maskama za lice, proizvodima za intimnu negu…

Tražite ga pod imenima: talc, talcum powder, cosmetic talc

Posledice:

 • iritacije
 • rak (jajnika)* 
 • toksično za pluća i respiratorni trakt

*International Agency for Research on Cancer stavlja talk na listu karcinogena/mogućih karcinogena. Problem nastaje zbog toksičnog azbesta koji se često nalazi u talku. 

Zakon: Ograničena upotreba kod nas i u EU. S tim da je kod nas dozvoljena upotreba talka u praškastim proizvodima za decu ispod 3 godine, sa uslovom da se drži dalje od usta i nosa dece. 

Retinol 

Uloga: aktivna supstanca

Gde ga ima: u anti-age kremama, kremama za lice…

Tražite ga pod imenima: Retinol, vitamin A, retinyl acetate, retinyl palmitate, all-trans retinoic acid, tretinoin

Posledice:

 • rak kože*
 • na razvoj i reproduktivnost**

*Povećava osetljivost na UV zračenje, koje može dovesti do raka kože.

**Trudnice ne smeju da uzimaju retinol i deritave vitamina A.

Zakon: Tretinoin je zabranjen kod nas i u EU. Retinol, retinol acetat i palmitat nisu zabranjeni i uz odgovorajuću SPF zaštitu su sigurni za korišćenje.

Toluen 

Uloga: daje sjaj i čuva boju

Gde ga ima: u lakovima za nokte, proizvodima za tretman noktiju, u farbama za kosu

Tražite ga pod imenima: toluene

Posledice:

 • privremene: glavobolje, vrtoglavica, mučnina
 • iritacije
 • toksično za respiratorni i reproduktivni sistem*

*Ovo se posebno odnosi na radnike u salonima za nokte, koji su svakodnevno izloženi toluenu. Takođe bitno za trudnice.

Zakon: Nema regulacije za toluen kod nas. Ograničeno je njegovo korišćenje u EU.

Titanijum dioksid

Uloga: UV filter, izbeljivač

Gde ga ima: u preparatima za sunčanje, puderima, dekorativnoj kozmetici, sapunima…

Tražite ga pod imenima: Titanium dioxide, TiO2

Posledice:

 • rak pluća*

*Bitno je napomenuti da nema razloga za brigu ukoliko TiO2 dođe u dodir sa zdravom kožom, čak je veoma dobar fizički UV filter (pravi mehaničku barijeru na površini kože). Problem se javlja ukoliko je prisutan u praškastim proizvodima i to u nano obliku, pa se može udahnuti. 

Zakon: Nije regulisana upotreba TiO2. Kada se koristi kao UV filter, maksimalna dozvoljena koncentracija je 25%.

1,4 dioksan

Uloga: surfaktanti

Gde ga ima: šamponi, kupke, tečni sapuni…

Tražite ga pod imenima: Sodium laureth sulfate, PEG compounds, sastojke koji sadrže reči xynol, ceteareth i oleth*

*Dioksan nećete naći pod njegovim imenom na deklaraciji, ali on može nastati u samom proizvodu koji sadrži gore navedene supstance. Nastaje kao nečistoća, kada se smeši doda etilen oksid (poznat karcinogen) koji bi preveo ove supstance u pogodnije oblike. Na primer, kada se natrijum laurel sulfatu (agresivna supstanca) doda etilen oksid, nastaju natrijum laureth (eth od reči “ethoxylation“, koja označava ovaj proces) sulfat i 1,4 dioksan. 

Posledice:

 • rak**

**Studije pokazuju da 1,4 dioksan lako prodire kroz kožu. U.S. Environmental Protection Agency ga stavlja na listu mogućih kancerogena za ljude, dok ga National Toxicology Program stavlja na listu kancerogena za životinje.

Zakon: Zabranjena je upotreba dioksana kod nas, ali ne i supstanci koje dovode do njegove sinteze.

Čitajte Part 1 u prethodnom postu.

Da li ste se susretali sa ovim supstancama u svojoj kozmetici?

2 thoughts on “O etanolaminu, teškim metalima, sulfatima, talku, retinolu, toluenu, titanijum dioksidu, 1,4 dioksanu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: